Kies uw taal:
Fr | Nl

Premies voor particulieren

Premies voor particulieren

Het Brussels Gewest kan een premier toestaan van 1€ per Watt Piek onder bepaalde voorwaarden :

- Een niew passief gebouw met < 15Kwu/m² per jaar.

- Een gerenoveerd passif gebouw met < 60Kwu/m² per jaar.

- Dit volgens de berekeningsmethode van PHPP (versie 2007 of recenter).

De premie bedraagt maximum 30% van de factuur (BTW inclusief). Om te weten te komen of u in aanmerking komt, dient u contact op te nemen met een erkend organisme die een energie-audit mag uitvoeen.