Kies uw taal:
Fr | Nl

Premies voor bedrijven

Premies voor bedrijven

Fisacle aftrek :

Voor energiebesparende investeringen hebben bedrijven recht op een verhoogde belastingaftrek, meer bepaald een aftrek van de belastbare winst. Ze geldt ook voor hernieuwbare energie en bedraagt 15.5% (in 2010). Deze steun is cumuleerbaar met de recologiepremie. Rekening houdend met de vennootschapsbelasting komt dit neer op een reële subsidie van ongeveer 5% na berekening op de belastbare winst.