Kies uw taal:
Fr | Nl

Belastingverlaging

Belastingverlaging

Belastingsvermindering :

Wanneer een woning sedert ten minste 5 jaar voorafgaand aan de aanvang van de werken in gebruik is genomen en de belastingplichtige in 2010 energiebesparende uitgaven doet waarvoor de belastingvermindering ten belope van 40% van de uitgaven, 3600 euro overschrijdt, mag het overschot van die belastingvermindering worden overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken.

Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden.

Inclusief de belastingvermindering met betrekking tot eventuele nieuwe uitgaven die tijdens het tijdperk werden gedaan.