Kies uw taal:
Fr | Nl

Particulerien in Wallonië (maximum 10Kw) :

Een bedrijf in Wallonië kan van een belastingsvermindering, groenestroomcertificaten en een eventuele gemeentepremie genieten.

De gemiddelde terugverdientijd van de PV-installatie ligt tussen de 6 en 8 jaar.

Belastingsvermindering :

Wanneer een woning sedert ten minste 5 jaar voorafgaand aan de aanvang van de werken in gebruik is genomen en de belastingplichtige in 2010 energiebesparende uitgaven doet waarvoor de belastingvermindering ten belope van 40% van de uitgaven, 3600 euro overschrijdt, mag het overschot van die belastingvermindering worden overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken.

Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden.

Inclusief de belastingvermindering met betrekking tot eventuele nieuwe uitgaven die tijdens het tijdperk werden gedaan.

Groenestroomcertificaten :

De Waalse Comissie voor Energie (CWAPE) betalen de groenestroomcertificaten uit. Deze minimumprijs van 65€ per certificaat is in de energiewetgeving vastgelegd en is gedurende 15 jaar gegarandeerd voor bestaande installaties.

De Groenestroomcertificaten (CV) zijn opgesplitst als volgt :

- 0-5.000 Watt Piek geeft recht op 7 CV per 1000 Kwu geproduceerde stroom.

- 5.000-10.000 Watt geeft recht op 5 CV per 1000 Kwu geproduceerde stroom.

Eventuele gemeentepremie :

Op simpele vraag bij uw gemeent, komt u te weten of er een eventuele gemeentepremie te bekomen is. Deze variëren van 100€ tot 500€.