Kies uw taal:
Fr | Nl

Een particulier in Brussel kan een belastingsvermindering, groenestroomcertificaten en een eventuele gemeentepremie genieten.

De gemiddelde terugverdientijd van de PV-installatie ligt tussen de 5 en 8 jaar.

Het Brussels Gewest kan een premier toestaan van 1€ per Watt Piek onder bepaalde voorwaarden :

- Een niew passief gebouw met < 15Kwu/m² per jaar.

- Een gerenoveerd passif gebouw met < 60Kwu/m² per jaar.

- Dit volgens de berekeningsmethode van PHPP (versie 2007 of recenter).

De premie bedraagt maximum 30% van de factuur (BTW inclusief). Om te weten te komen of u in aanmerking komt, dient u contact op te nemen met een erkend organisme die een energie-audit mag uitvoeen.

Belastingsvermindering :

Wanneer een woning sedert ten minste 5 jaar voorafgaand aan de aanvang van de werken in gebruik is genomen en de belastingplichtige in 2010 energiebesparende uitgaven doet waarvoor de belastingvermindering ten belope van 40% van de uitgaven, 3600 euro overschrijdt, mag het overschot van die belastingvermindering worden overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken.

Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden.

Inclusief de belastingvermindering met betrekking tot eventuele nieuwe uitgaven die tijdens het tijdperk werden gedaan.

Groenestroomcertificaten :

De Brusselse Commissie voor Regularisatie van Energie (BRUGEL) betalen de groenestroom-certificaten uit. Deze minimumprijs van 65€ per certificaat is in de energiewetgeving vastgelegd en is gedurende 10 jaar gegarandeerd voor bestaande installaties.

De groenestroomcertificaten (CV) zijn opgesplitst als volgt :

- 7,27 CV/1000Kwu geproduceerde stroom voor de eerste 20m³

- 5.45 CV/1000Kwu geproduceerde stroom voor 20m² tot 60m²

- 7,27 CV/1000Kwu geproduceerde stroom voor >60m²

Eventuele gemeentepremie :

Op simpele vraag bij uw gemeent, komt u te weten of er een eventuele gemeentepremie te bekomen is. Deze variëren van 100€ tot 500€.