Kies uw taal:
Fr | Nl

Een bedrijf in Brussel kan van een fiscale aftrek, groenestroomcertificaten en een eventuele premie van het Brussels Gewest genieten.

De gemiddelde terugverdientijd van de PV-installatie ligt tussen de 5 en 8 jaar.

Het Brussels Gewest kan een premier toestaan van 1€ per Watt Piek onder bepaalde voorwaarden :

- Een niew passief gebouw met < 15Kwu/m² per jaar.

- Een gerenoveerd passif gebouw met < 60Kwu/m² per jaar.

- Dit volgens de berekeningsmethode van PHPP (versie 2007 of recenter).

De premie bedraagt maximum 30% van de factuur (BTW inclusief). Om te weten te komen of u in aanmerking komt, dient u contact op te nemen met een erkend organisme die een energie-audit mag uitvoeen.

Fisacle aftrek :

Voor energiebesparende investeringen hebben bedrijven recht op een verhoogde belastingaftrek, meer bepaald een aftrek van de belastbare winst. Ze geldt ook voor hernieuwbare energie en bedraagt 15.5% (in 2010). Deze steun is cumuleerbaar met de recologiepremie. Rekening houdend met de vennootschapsbelasting komt dit neer op een reële subsidie van ongeveer 5% na berekening op de belastbare winst.

Groenestroomcertificaten :

De Brusselse Commissie voor Regularisatie van Energie (BRUGEL) betalen de groenestroom-certificaten uit. Deze minimumprijs van 65€ per certificaat is in de energiewetgeving vastgelegd en is gedurende 10 jaar gegarandeerd voor bestaande installaties.

De groenestroomcertificaten (CV) zijn opgesplitst als volgt :

- 7,27 CV/1000Kwu geproduceerde stroom voor de eerste 20m³

- 5.45 CV/1000Kwu geproduceerde stroom voor 20m² tot 60m²

- 3.63 CV/1000Kwu geproduceerde stroom voor >60m²